אהרן גפן

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנהל, אלבשאיר – התוכנית למצוינות במזרח ירושלים

פעולה לשיפור החינוך חייבת לשלב שלוש זוויות ראייה: (א) זווית הכיתה: כיצד יוצרים הוראה משמעותית ללמידה משמעותית? (ב) זווית המערכת: איזה מערך בית ספרי נדרש כדי לתמוך בהוראה משמעותית זו, וכיצד משרד החינוך יכול לתמוך ביצירת מערכים תומכים אלה? (ג) הזווית החברתית: כיצד ההקשר החברתי משפיע על הנעשה בבית הספר, וכיצד בית הספר יכול להשפיע עליו?