אהרל'ה כהן

מחזור י', שנת סיום 2003
מרצה להיסטוריה, המכללה האקדמית ספיר

חשיפת מקומן המשמעותי והייחודי של עיירות הפיתוח באמצעות התחקות על תולדותיהן ועל הנסיבות החברתיות והפוליטיות שהובילו להנצחת פערים חינוכיים, חברתיים וכלכליים בין תושביהן לבין כלל תושבי ישראל.