אביטל דרמון

מחזור א', שנת סיום 1994
לשעבר מנהלת, היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

הטמעת רכיב של ידע מחקרי בתכנון מדיניות ציבורית או בהתערבות שנועדה להשפיע על אנשים רבים לאורך זמן. בשלב התכנון, ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר, ולאחר מכן הוא זה המאפשר דיון ציבורי רציונלי.