חדשות ואירועים

מהכוח אל הפועל - תהליכי קבלת החלטות מבוססי חזון

מפגשי ההמשך של מחזורים כ"ד וכ"ה לשנת תשע"ט הסתיימו בסמינר קיץ משותף בן יומיים, שהתמקד בתהליך הגשמת חזון מקצועי משלב הרעיון ועד הוצאתו לפועל, בדגש על תהליכי קבלת החלטות

​החלטות מודעות ומדויקות הן מרכיב מהותי ומשמעותי בכל מעשה מנהיגות, ולהן השפעה מכרעת על התוצאות. בוגרי מנדל ממלאים תפקידי מפתח בארגונים רבים ומובילים יוזמות חדשניות רבות, ולכן נדרשים להתמודד עם אתגרים המעמידים במבחן את יכולת קבלת ההחלטות שלהם. בסמינר נחשפו הבוגרים להיבטים תאורטיים ומעשיים של קבלת החלטות, שמעו ממובילי דרך על החלטות משמעותיות שעשו בחייהם המקצועיים, ובחנו יחד עמם סיפורי הצלחה וכישלון. 

במפגשים נדונו החלטות רציונליות לעומת החלטות אינטואיטיביות, החלטות שהתקבלו בתנאים של אי-ודאות וסיכון לעומת כאלה שהתקבלו במצבים נעדרי אילוצים ומגבלות, וכן הוצגו היבטים ערכיים ואתיים בתהליכי קבלת החלטות. המטרה הייתה להעניק לבוגרים ידע וכלים שיתמכו בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם בעתיד. 

הסמינר החל בסיור במרכז המחקר והמידע של הכנסת, שייעודו לספק לחברי הכנסת מידע מקצועי בדוּק ואובייקטיבי, כמצע לדיון ולקבלת החלטות. בבית משפט השלום נפגשו הבוגרים עם השופט דוד שאול גבאי ריכטר, ששוחח עמם על אתיקה, ערכים וצדק ועל תהליכי קבלת החלטות בבית משפט. במפגש קבוצתי שהתקיים בערב שיתפו הבוגרים זה את זה בדילמות מקצועיות ובהחלטות משמעותיות שקיבלו, וליבנו אותן יחד. ביומו השני של הסמינר פגשו הבוגרים שני טייסים שהציגו להם את מודל התחקיר, ההערכה וקבלת ההחלטות בחיל האוויר ושיתפו אותם במקרים שבהם נדרשו לקבלת החלטות בנסיבות מורכבות. 

בסיום הסמינר הרצו לבוגרים פרופ' אייל שחר, ראש התוכנית לתואר שני בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, וענת הלוי, מייסדת שותפה ומנהלת IDeCision, המרכז היישומי לקבלת החלטות במרכז הבינתחומי הרצליה. השניים העבירו את הסדנה בין "קוגניציה לאינטואיציה: הפסיכולוגיה של קבלת החלטות".

את הסמינר הובילו שרונה בר-נס, חברת צוות בכירה ביחידת בוגרי מנדל,  וד"ר יהודה מימרן, יועץ ביחידת הבוגרים.

מהכוח אל הפועל - תהליכי קבלת החלטות מבוססי חזון