חדשות ואירועים

התחדשות פדגוגית ודינמיקה של הקמה

ביחידת בוגרי מנדל נערך מפגש ראשון בסדרת מפגשים של בוגרים שהקימו יוזמות חינוכיות בעלות תפיסות פדגוגיות ייחודיות וחדשניות

​ההחלטה לקיים את המפגשים מושתתת על ההנחה שבוגרים החולקים התנסות משותפת הם משאב יקר ערך ללמידת עמיתים ולהתפתחות הדדית. המפגשים הם הזדמנות ליצירת קבוצת השתייכות, לשיתוף (בידע, בהצלחות, בדילמות ובאתגרים) וכן לייעוץ הדדי. הידע, התבונה והניסיון המצויים בקבוצה מאפשרים למשתתפיה לבחון סוגיות מנקודות מבט שונות ולהציע כיווני פעולה חדשים ופרשנות אחרת.

מתווה המפגשים מתגבש על-פי נושאים הרלוונטיים לעשייתם של הבוגרים ועל-פי הצרכים העולים מהשטח. בין הסוגיות והאתגרים שעלו: תיעוד; המשגה ויצירת מודל לשם הפצת הידע תוך שמירה על איכות ונאמנות למקור; המשך פיתוח רעיוני והצמחה של היוזמה לצד ניהול שגרה עמוסה; יצירה והטמעה של שפה ייחודית כלל-ארגונית; הנגשה והטמעה של תפיסה ייחודית וחדשה וניהול האתגרים הכרוכים בכך מול ההורים והמערכת. 

המפגשים ישמרו את המסורת המנדלית של מסע בין הלכה למעשה. במפגש הראשון הבוגרים הציגו בקצרה את היוזמות החינוכיות שלהם, ובהמשך התקיים לימוד משותף. ישראל שורק, בוגר מחזור ב' וחבר סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב, הנחה את הלמידה שהתמקדה בנושא "בין הזר למוכר". נדונה שאיפתו הטבעית של אדם לבטל את הזרות וצוין אופייה המנוגד של עשייה יזמית לשאיפה זו, שכן יזם, בדומה לאמן, הופך את המוכר לזר. דובר על קו הרצף המשתרע בין המוכר לזר ועל התנועה הדו-כיוונית לאורכו, ונדונו מושגים כמו שינוי, התפתחות, סטגנציה, איום, חוסר ודאות, אומץ ונחישות. 

גם המפגשים הבאים ינועו על ציר המעשה והלימוד, דרך דיון ושיח רפלקטיבי. ד"ר רותי להבי, בוגרת מחזור א', מייסדת בית הספר קשת וחברת סגל בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, תנחה את הדיון ביוזמות, וישראל שורק ינחה את הלימוד שיעסוק במשמעותה של עשייה יזמית, בחידוש ושינוי.

בוגרי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית שמשתתפים במפגשים הם: ורד בכר, מחזור כ"ב, מייסדת ומנהלת סמינר "שושנים" לאמנויות ומדעים במסגרת האגודה לקידום החינוך; צפורה גוטמן, מחזור כ"ד, מייסדת ומנהלת "כפר שירה"; מרים ליבוביץ-אשרף, מחזור כ"ג, מייסדת שותפה ומנהלת "ענבר" – מסלול הלימודים החילוני ממלכתי לבנות במכון "כרם"; יובל נבו, מחזור כ"ה, מייסד חטיבת ביניים "רמות אלון" בירושלים; שחר פיינשטיין, מחזור כ"ו, מייסד ומנהל "בית ספר בשכונה", שפירא ת"א; שירלי רוזמן, מחזור כ"ה, מייסדת ומנהלת בית הספר היסודי ע"ש יצחק נבון בהרצליה. 

את המהלך יזמה ומובילה איילה בבלי, מנהלת העריכה ביחידת בוגרי מנדל, בשותפות עם הבוגרים, ד"ר רותי להבי, חברת סגל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, וישראל שורק, חבר סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב.


התחדשות פדגוגית ודינמיקה של הקמה