חדשות ואירועים

יחידת הבוגרות והבוגרים החדשה של קרן מנדל-ישראל

ביחידת הבוגרות והבוגרים החדשה יתקיים מסע ערכי-מקצועי של מנהיגות ומנהיגים בתחומי החינוך, החברה והתרבות, במטרה להרחיב את פוטנציאל ההשפעה שלהם בתחומי העשייה של הקרן

​בימים אלו מוקמת יחידת הבוגרות והבוגרים החדשה של קרן מנדל-ישראל. 

יחידת בוגרות ובוגרי מנדל רואה את ייעודה בהעצמת עשייתם של בוגרות ובוגרי כלל תוכניות המנהיגות של הקרן, והרחבת האימפקט שלהם על החברה. 

מספר הבוגרות והבוגרים של כל תוכניות המנהיגות של קרן מנדל-ישראל עומד כיום על כאלף ושבע מאות, והם פועלים בשדות מגוּונים למען שיפור פני החברה בישראל. 

ביחידת הבוגרות והבוגרים החדשה יתקיים מסע ערכי-מקצועי של מנהיגות ומנהיגים בתחומי החינוך, החברה והתרבות. נפעל לחיזוק בערת הרוח והלימוד, ליצירת חיבורים פוריים, להרחבת הידע והניסיון, לחיזוק יכולות המנהיגות והניהול ולליווי פעולות משפיעות, במטרה להרחיב את פוטנציאל ההשפעה בתחומי העשייה של הקרן.

הקשר עם הבוגרות והבוגרים יושתת על שיח מתמשך לאפיון האתגרים, למיקוד הצרכים ולדיוק האפשרויות והמענים למען המשך ההתפתחות המקצועית. זאת תוך הסתמכות על הגישות החדשניות והמתקדמות ביותר בתחומי המנהיגות, הניהול והובלת שינויים חברתיים וחינוכיים.

יחידת הבוגרות והבוגרים החדשה של קרן מנדל-ישראל

בוגרות ובוגרות מנדל, אנו מזמינים אתכם לשיחה – יולי 2021
צוות יחידת בוגרות ובוגרי מנדל שמח להזמין אותך לקחת חלק ביצירת דרך משותפת חדשה.
בחודש יולי 2021 נקיים סדרת מפגשים עם בוגרות ובוגרים מכלל תוכניות הקרן.
בואו לשמוע, להשמיע ולהשפיע על עיצוב דרכי הפעולה, התכנים ואופי העבודה המשותפת.
המפגשים יתקיימו בירושלים, בנגב, בצפון ובתל אביב. להרשמה >>