חדשות ואירועים

התוכנית להכשרת דירקטורים וחברי ועד מנהל : מפגש 6 – סימולציה

המפגש השישי של התוכנית הוקדש לסימולציה שבמהלכה תרגלו הבוגרים את המיומנויות החדשות שרכשו במהלך התוכנית ויישמו את הידע שלמדו

​לצורך התרגול "הומצאה" חברה ציבורית בתחום הנדל"ן, והבוגרים חולקו לשלוש ועדות: ביקורת, ניהול סיכונים ותגמול. כל ועדה ערכה דיון וגיבשה מסקנות והמלצות בהתאם לייעודה ועל-פי הנתונים שקיבלה, וכל אחד מהבוגרים קיבל תפקיד מוגדר וייצג אינטרס שונה: מנכ"ל, חבר דירקטוריון, יועץ חיצוני, בעל עניין וכו'. תסריט הסימולציה היה מורכב וכלל אתגרים שדרשו חשיבה ותשומת לב לפרטים. הבוגרים נדרשו לגבש עבור החברה מסמך מדיניות בנושא ניהול סיכונים, לקבוע את גובה הבונוס השנתי הראוי לנושאי משרות בכירות בחברה לאור רווחיותה ולאור הנראות הציבורית, וכן לאשר או לדחות עסקה עם בעלי עניין.

בתום שלב הסימולציה בוועדות התכנסו הבוגרים לישיבת דירקטוריון ובה הציגו את ממצאי הוועדות ואת המלצותיהן. במהלך הישיבה התנהל דיון ער בהנחייתם של יגאל בר-יוסף, יועץ לאסטרטגיה בחברות וחבר בדירקטוריונים, ועו"ד רונית אברמזון, היועצת המקצועית לתוכנית, שהכינו את תרגיל הסימולציה. בתום הדיון נערך סיכום ונרשמו הארות והערות לתהליך הלמידה, לתהליך הכנת החומרים ולאופן ניהול הישיבות.

ארי סמג'ה, בוגר מחזור י"ג בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, הרצה על אתיקה ומוסר בהתנהלות דירקטורים. סמדג'ה המליץ לכלול בתהליך ההכשרה של דירקטורים גם היבטים אלו. לדבריו, החלטות רבות היכולות לעמוד במבחן החוק לא יעמדו במבחן המוסר, וכדי שדירקטורים ימלאו את תפקידם נאמנה, עליהם להרחיב את מערכת השיקולים שלהם מעבר למבחן החוק והמשפט ולוודא את תקפותן ותקינותן גם על-פי נורמות של אתיקה ומוסר. במפגש התארחה ד"ר תמר אברמוב, יועצת בכירה לנשיא הקרן.


קורס להכשרת דירקטורים וחברי ועד מנהל : מפגש 6 – סימולציה