חדשות ואירועים

מפגשים עם קובעי מדיניות ומובילי שיח

מפגש ודיאלוג עם הגב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך

ביום שני 21.3.201 התקיים ביחידת בוגרי מנדל מפגש ודיאלוג עם הגב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך. האירוע התקיים במסגרת תכנית "מפגשים עם קובעי מדיניות ומובילי שיח", זהו מודל למידה  ייחודי במסגרתו יחידת הבוגרים מַבנה מרחב, מקום וזמן לשיח פורמלי ולא פורמלי, לדיון מעמיק ולחשיבה פילוסופית של הבוגרים בינם לבין עצמם ובינם לבין קובעי מדיניות ומובילי שיח – דמויות מרכזיות המשפיעות על השיח הציבורי ועל תחומי התוכן המשיקים לתחומים המקצועיים שבהם פועלים הבוגרים. 

משה ויגדור, מנכ"ל קרן מנדל-ישראל, ציין בדברי הפתיחה, את השותפות רבת השנים בין משרד החינוך וקרן מנדל. פרופ' דויד דרי, חבר סגל יחידת הבוגרים, דיבר על הקשר שבין רעיון למדיניות, וד"ר גרניט אלמוג ברקת דברה על מקומם של בוגרי מנדל כמנהיגים ומובילים שינוי בזירה החינוכית. מיכל כהן עמדה בדבריה על הנושאים המרכזיים שעל סדר יומו של משרד החינוך: קידום הישגים, צמצום פערים ואוכלוסיות מיוחדות.  בסקרה את היעדים לשנים הקרובות ציינה המנכ"לית כי בתחום קידום ההישגים "המטרה הראשונה היא קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות", תוך דגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה-21, קידום החינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועי בדגש על המתמטיקה,  והמשך התאמת ההוראה, תכניות הלימודים, סביבות הלמידה, מתווי ההערכה והמדידה ללמידה משמעותית. כן ציינה יעדים נוספים, ביניהם: יעדים בתחום הערכי, נושא קידום שוויון הזדמנויות, וקידום תרבות ניהולית-ארגונית ואפקטיבית במערכת החינוך.

במסגרת המפגש הציגו 5 בוגרי בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית יוזמות חדשות ורעיונות שהם מבקשים לקדם, שעליהם הגיבו תחילה הבוגרים שהשתתפו במפגש ולאחר מכן מיכל כהן ודויד דרי.

אריק מנדלבאום, בוגר מחזור כ"ב  הציג את תפיסתו ל"תכנית אישית לכל תלמיד" אותה הוא מקדם היום בבית הספר שהקים בעתלית; אילן הדס, בוגר מחזור ד', דיבר על חזונו לבניית "מפת דרכים אישית" לכל תלמיד, שתדגיש את חוזקותיו ותיזרע "זרעי קסם" שיסייעו לו בהמשך דרכו; טלי אשר, בוגרת מחזור כ"א, קראה להוציא את הספרות משעורי הספרות ולמקמה במרחב הציבורי, ליצירת שינוי תפיסתו בעיקר בקרב בני הנוער; חזי שגיב, בוגר מחזור ט', הדגים כיצד תרבות חיל האוויר, המבוססת על תחקיר ושימור ידע, קלה ואפשרית ליישום במערכת החינוך; ערן אל-בר, בוגר מחזור י"ב, הדגים כיצד באמצעות התכנית "חברות" שפיתח מתוך הפרויקט שלו במנדל, השמה דגש על הוראת נגינה ושירה עברית ניתן ליצור למידה משמעותית, להקנות עבודת צוות, להשפיע על אקלים בית הספר ועוד. 

בחלקו האחרון של הערב התקיים דיון פתוח עם המשתתפים בו הציגו נושאים נוספים, אשר כולם זכו להתייחסות מצד מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך.

מודל הלמידה של "מפגשים עם קובעי מדיניות ומובילי שיח" מאפשר דיאלוג אינטימי "בגובה העיניים" עם דמות מובילה, ומציב במה לחשיבה רעיונית משותפת, להבניית השפה המנדלית הייחודית, לקידום שותפויות בין בוגרים ולמיצובם כסוכני שינוי המשפיעים על השיח החברתי ועל קובעי מדיניות.